Kazuo Ueda ประธานธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ย้ำว่ายังจำเป็นที่ต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำ ณ ขณะนี้ แต่มีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ในอนาคตหากมีสัญญาณของเงินเฟ้อและอัตราค่าจ้างสูงกว่าที่คาดการณ์

ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่กำลังเผชิญปัญหาด้านเงินเฟ้อในระดับ 5-10% ทำให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยกันถ้วนหน้าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันญี่ปุ่นยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่ยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ

โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่นในปัจจุบันอยู่ที่ -0.10% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยติดลบเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้มาตั้งเดือนม.ค. ปี 2559 หรือมากกว่า 7 ปีแล้ว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเดือน มี.ค. 2566 (YoY) อยู่ที่ +3.2% ลดลงจากเดือน ม.ค. 2566 ที่ +4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

การที่เงินเฟ้อในญี่ปุ่นเริ่มมีสัญญาณการลดลง ทำให้ BOJ ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบขึ้นดอกเบี้ย เพราะอาจไปทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น และกระทบกับการส่งออกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Tel : 063-9876593