รู้จัก “FemTech” อุตสาหกรรมที่จะโตถึง $1 trillion ในอีกไม่นาน

ในรายงาน CNBC กล่าวว่า นักลงทุน 90% ไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ FemTech ซึ่งอุปสงค์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและตลาดนี้จะมีมูลค่าสูงถึง $1 trillion ในปี 2570

คำว่า FemTech มาจากคำว่า Female + Technology ซึ่งปัจจุบันหมายถึง สินค้า ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้หญิงทั่วโลก รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพด้านสุขภาพที่ส่วนใหญ่ก่อตั้งและนำโดยผู้หญิงให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้มากขึ้น

โดย FemTech จะเน้นตอบโจทย์ด้านสุขภาพของผู้หญิ่งในหลายๆ ด้าน เช่น ภาวะตั้งครรภ์ยาก แท้งคุมคาม การดูแลหลังคลอด ประจำเดือนมาไม่ปกติ รวมทั้งความมั่นใจและการเคารพตัวเอง ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น ชุดตรวจเชื้อไวรัส HPV และมะเร็งปากมดลูกแบบ home use, อุปกรณ์การตรวจภาวะแท้งคุกคามและการคลอดก่อนกำหนด, กำไลวัดวันที่ตกไข่และจะมีโอกาสตกครรภ์สูงหากมีเพศสัมพันธ์วันนั้น

ทั้งที่ประชากรโลกที่เป็นผู้หญิงก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งของประชากรโลก แต่ก่อนหน้านี้ธุรกิจที่เน้นเกี่ยวกับ FemTech ยังมีอยู่น้อยมาก แต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับ FemTech มีอัตราการเติบโตถึง 1,000% และผู้คนกำลังตื่นตัวด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆ

จากการสำรวจตลาดในญี่ปุ่น สินค้าในกลุ่ม FemTech ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น (intimate care) รองลงมาเป็น อุปกรณ์โกนขนบริเวณบิกินี (bikini trimmer)

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Website : www.threesixoacademy.com

Tel : 063-9876593

#ThreeSixOAcademy#BrowseYourOpportunitie#ABAC#MSME#investment#Executive#Academy

#superfund#หาเงินลงทุน#เรียนคอร์สออฟไลน์

#millionclinique#seminar#ExecutiveProgram#360academy#ICExCourse

#SET#AIM#MAI#เทคนิคระดมทุนจากทั่วโลก

#กองทุน#เรียน#คอร์สสัมมนา#หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง