เปิดพอร์ตกองทุน Warren Buffett ล่าสุด

จากรายงานการถือครองหุ้นของ Berkshire Hathaway บริษัทจัดการลงทุนที่บริหารโดย Warren Buffett เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 พบว่า หุ้น 10 อันดับแรกที่กองทุนของ Berkshire ถือครองไว้มากที่สุด ณ สิ้นไตรมาสแรกปีนี้ ได้แก่..

1. Bank of America (BAC) – 1.03 พันล้านหุ้น

2. Apple (AAPL) – 915.6 ล้านหุ้น

3. Coca-Cola (KO) – 400 ล้านหุ้น

4. Kraft Heinz (KHC) – 325.6 ล้านหุ้น

5. Occidental Petroleum (OXY) – 211.7 ล้านหุ้น

6. American Express (AXP) – 151.6 ล้านหุ้น

7. Chevron (CVX) – 132.4 ล้านหุ้น

8. HP (HPQ) – 120.9 ล้านหุ้น

9. NU Holdings (NU) – 107.1 ล้านหุ้น

10. Paramount Global (Para) – 93.7 ล้านหุ้น

แต่ถ้านับในเชิงของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) หุ้น Apple จะนับว่ามีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดในพอร์ตของ Berkshire คือประมาณ $177 billion คิดเป็นเกือบ 50% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท โดย Berkshire เริ่มซื้อหุ้น Apple ไว้ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งกลยุทธ์หลักในการลงทุนของ Berkshire ถือการซื้อและถือครองเป็นเวลานานจนกว่าพื้นฐานของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2566 นี้ Berkshire ยังคงเข้าซื้อหุ้นของ Apple, Bank of America, HP และ Occidental Petroleum เพิ่มมากขึ้น แต่ได้ขายหุ้น TSMC ออกไปจนหมดเพราะกังวลเรื่องปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะทำให้กระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทได้

ตั้งแต่ Buffett ได้บริหารกองทุนของ Berkshire มาตั้งแต่ปี 2508 จนถึงปี 2565 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นสูงถึงปีละ 19.8% ซึ่งนับเป็นผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนี S&P500 เกือบ 2 เท่า

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอFacebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ#superfund อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Website : www.threesixoacademy.com

Tel : 063-9876593

#ThreeSixOAcademy #BrowseYourOpportunitie #ABAC #MSME #investment #Executive #Academy #superfund