และนี่คือ 10 กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงสูงในอนาคต

Business Insider ได้กล่าวถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่กล่าวถึง การมาของ ChatGPT และ AI ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลต่อตลาดแรงงานของโลกในอนาคตเป็นอย่างมาก คือ แม้ว่าจะเพิ่งเริ่มเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่ ChatGPT สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น เขียนจดหมายปะหน้า สร้างหนังสือสำหรับเด็ก หรือ ช่วยนักเรียนเขียนบทความในการสอบ (ขี้โกง)

โดย Chatbot เหล่านี้สามารถทำหลายสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราคิดไว้ ทั้งในเรื่องของการเขียนโค้ด (coding) เบื้องต้น หรือ การทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริการลูกค้า (customer service) ในการช่วยตอบคำถามเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี

มีประเมินว่าภายใน 20 ปีข้างหน้า AI เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานถึง 300 ล้านคนทั่วโลก และนี่คืองานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกทดแทนด้วย AI ในอนาคตอีกไม่ไกล

1. งานด้านเทคโนโลยีต่างๆ (tech jobs) ได้แก่ นักเขียนโค้ด (coders), นักเขียนโปรแกรม (computer programmers), วิศวกรด้านซอฟต์แวร์ (software engineers), นักวิเคราะห์ข้อมูล (data analysts)

2. งานเกี่ยวกับสื่อต่างๆ (media jobs) ได้แก่ นักโฆษณา (advertising), นักสร้างคอนเท้นต์ (content creation), นักเขียนคำโฆษณา (technical writing), นักข่าว (journalism)

3. งานด้านกฎหมาย (legal industry jobs) ได้แก่ ผู้ช่วยทนายความ (paralegals), ผู้ช่วยด้านกฎหมาย (legal assistants)

4. นักวิเคราะห์ด้านการตลาด (market research analysis)

5. ครู (teachers)

6. งานด้านเกี่ยวกับการเงิน (finance jobs) ได้แก่ นักวิเคราะห์ทางการเงิน (financial analyst), นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล (personal financial advisors)

7. เทรดเดอร์ (traders)

8. นักออกแบบกราฟิก (graphic designers)

9. นักบัญชี (accountants)

10. ฝ่ายบริการลูกค้า (customer services)

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Tel : 063-9876593