ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มีแม้จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและความสะดวกสบายมากขึ้นให้กับคนเรา แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเริ่มกังวลและออกมาเตือนถึง ความเสี่ยงของการใช้ AI ที่อาจถึงขึ้นทำให้มนุษยชาติสูญพันธ์ได้เลย

Sam Altman, CEO ของ ChatGPT ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้พัฒนา AI ให้ร่วมกันคำนึงถึงความเสี่ยงของการพัฒนา AI ว่าควรมีขีดจำกัดในเรื่องที่กระทบต่อความปลอดภัยต่อมนุษยชาติ ซึ่ง ณ ปัจจุบันถือว่าเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนระดับโลกที่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความใส่ใจ

ความเสี่ยงที่ AI อาจนำภัยคุกคามมาสู่มนุษยชาติมีตั้งแต่ การที่ AI จะเข้ามาทำงานแทนคนทำให้คนตกงานมากขึ้น เพราะ AI ทั้งทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่ามนุษย์เป็นอย่างมาก จนถึงระดับที่นำไปสู่สงครามนิวเคลียร์ล้างโลกได้หากอยู่ AI นั้นอยู่ภายใต้ผู้ที่มีอำนาจโดยปราศจากการควบคุม

ทั้ง Eric Schimidt (อดีต CEO ของ Google) Steve Wozniak (Co-founder ของ Apple) และ Elon Musk (ผู้ก่อตั้ง Tesla) ก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันต่อเรื่องการพัฒนา AI ว่าควรมีขีดจำกัดต่อการพัฒนาในเรื่องที่อาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษย์ ซึ่งควรมีการออกกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดในเรื่องนี้ออกมาอย่างเร่งด่วน

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Tel : 063-9876593