(bank) ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด (Federal Reserve) ยังคงพยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯต่อไป ด้วยการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ในวันพุธ แม้ว่าจะมีความกังวลว่าการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมเงินอาจยิ่งทำให้สถานการณ์ความวุ่นวายในภาคการธนาคารย่ำแย่ลงอีก

เฟดยังคาดการณ์ด้วยว่า อาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียงหนึ่งครั้งจากระดับ 4.9% ในวันพุธ เป็น 5.1% ภายในปีนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี อย่างไรก็ตาม เฟดระบุว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังอยู่อีกไกลกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ และ “อัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้น”

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนี้อาจทำให้ธนาคาร ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องใช้มาตรการเก็บรักษาเงินสดสำรองและปล่อยกู้น้อยลง ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วย และนั่นอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Tel : 063-9876593