Bitcoin จะสามารถมาแทนเงิน USD ได้หรือไม่?

ในวาระที่จะครบรอบ 80 ปีของสนธิสัญญา Bretton Woods ซึ่งระบุว่าจะให้เงิน USD จะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ทำให้ USD กลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

แต่เมื่อปี 2009 โลกได้มีการถือกำเนิดของ Bitcoin ขึ้นมาและหลายคนมองว่า Bitcoin จะมีโอกาสขึ้นมาแทน USD ได้? ทาง Investing dot com จึงได้ออกบทความเปรียบเทียบถึงเหตุผลทั้งแง่บวกและแง่ลบถึงประเด็นนี้มา

4 เหตุผลที่สนับสนุนว่า Bitcoin มีโอกาสแทน USD ได้ในอนาคต

1. Decentralization – การที่ไม่มีศูนย์กลาง หมายถึง การที่ไม่มีรัฐบาลประเทศไหน หรือ ใครสามารถที่มีอำนาจควบคุมหรือแทรกแซง Bitcoin ได้อย่างเต็มที่ ด้วยข้อดีของเทคโนโลยี Blockchain ทำให้หลายคนเปลี่ยนมาถือ Bitcoin แทน USD

2. Limited Supply – มีจำนวนจำกัด (สูงสุด 21 ล้าน BTC) ทำให้ Bitcoin ไม่น่าจะด้อยค่าลงเหมือน USD ที่สามารถพิมพ์ออกมาได้อย่างไม่รู้จบ

3. Global Acceptance – การได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากขึ้น คือ แม้ปัจจุบันจะมีรัฐบาลของ El Salvador เพียงประเทศเดียวที่ให้การยอมรับ Bitcoin เป็นสกุลเงินหลักของประเทศ แต่บริษัทชั้นนำของโลกหลายบริษัทก็เริ่มให้การยอมรับ Bitcoin ในการชำระค่าสินค้าและบริการมากขึ้น เช่น Microsoft หรือ Tesla และมีโอกาสที่หลายบริษัทก็จะยอมรับการใช้ Bitcoin มากขึ้น

4. Security – ความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ทำให้ทุกธุรกรรมมีความปลอดภัยและข้อทั้งหลายได้รับความปกป้องเรื่องความเป็นส่วนตัว ทำให้หลายคนสะดวกใจที่จะใช้ Bitcoin มากขึ้น

ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่า Bitcoin จึงมีโอกาสที่จะได้รับความนิยมถึงขึ้นแทนที่ USD ได้ในอนาคต ซึ่งในตอนต่อไป เราจะมาพูดถึงอีก 4 เหตุผลในมุมตรงข้ามที่หลายคนเชื่อว่า Bitcoin จะไม่สามารถมาแทนที่ USD ได้กันบ้างครับ

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Website : www.threesixoacademy.com

Tel : 063-9876593

#ThreeSixOAcademy#BrowseYourOpportunitie#ABAC#MSME#investment#Executive#Academy

#superfund#หาเงินลงทุน#เรียนคอร์สออฟไลน์