เรียบร้อย..จีนแซงญี่ปุ่นเป็นขึ้นผู้นำการลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทย

เรียบร้อย..จีนแซงญี่ปุ่นเป็นขึ้นผู้นำการลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทย ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยทั้งในส่วนของยอดขายรถยนต์และการผลิตแบบผูกขาด แต่แนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะล่าสุดในปีที่ผ่านมา...