ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

สถาบัน ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี หรือ
360 ACADEMY”

คือสถาบันที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ จากผู้มีประสบการณ์แถวหน้าทั้งในประเทศและระดับโลก โดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนได้พัฒนาสู่การเป็นนักลงทุนสถาบันแบบมืออาชีพ พร้อมตั้งเป้าให้คนไทยมีโอกาสเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ การลงทุนในตลาดโลก ด้วยวิธีง่ายที่สุดแม้ไม่มีประสบการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะเศรษฐกิจ
“เปิดโลกแห่งความรู้เรื่องการลงทุนจากทั่วโลก อย่างนักลงทุนสถาบันเพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดใทุกสถานการณ์”

 

87/1 All Seasons Place, Captal Tower,
10th Floor, Suite no.S10001
Office : 096 387 9362
Office : 063 987 6593
Email : info@threesixoacademy.com

 Facebook :  threesixoacademy

 Line : @threesixoacademy

8 + 9 =