กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF: International Monetary Fund) คาดการณ์ว่าในปี 2566 นี้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร (UK) จะหดตัวและโดยรวมถือว่าแย่ที่สุดในกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจของ UK จะหดตัวในระดับ -0.3% ในปี 2566 และจะขยายตัว +0.1% ในปี 2567 ซึ่งเป็นการปรับประมาณการณ์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะหดตัว -0.6% แต่ก็ยังเป็นสภาวะถดถอยอยู่ดี

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการหดตัวของเศรษฐกิจ UK ได้แก่ ราคาพลังงานที่สูง การขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ซึ่งล่าสุดอยู่ที่ 4.25% และ การค้าระหว่างประเทศที่ซบเซา

แต่นอกเหนือจาก UK แล้ว เยอรมนีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ IMF คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัวในปีนี้เช่นกัน โดยประมาณการณ์ที่ -0.1% ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตที่ +2.8% ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่เศรษฐกิจเติบโต +3.4%

ขณะที่รายงานล่าสุดที่เมื่อปลายปีที่แล้ว IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2566 นี้จะขยายตัวที่ +3.7% เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่เศรษฐกิจเติบโตที่ 2.8%

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Tel : 063-9876593