Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF: International Monetary Fund) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

– เศรษฐกิจโลกในปี 2023 จะขยายตัวต่ำกว่า 3% จากผลของความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยากลำบาก

IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจากปัจจุบันถึงอีก 5 ปีข้างหน้าจะเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ 3% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1990 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 20 ปีหลังที่ 3.8%

– ในปี 2023 เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา (emerging economies) จะเติบโตได้ดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและอินเดีย ขณะเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปจะชะลอตัวจากผลของการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

-ธนาคารกลางของแต่ละประเทศยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาด้านเสถียรภาพด้านการเงินของกลุ่มธนาคารอย่างใกล้ชิดเพราะผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยยังมีโอกาสที่จะลุกลามไปมากกว่านี้ได้

– IMF ต้องการให้มีการส่งเสริมการค้าในระดับโลกมากขึ้นกว่านี้ เพราะต้นทุนในกระจายสินค้ายังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตโดยรวมของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งต้องการให้มีการกระจายการลงทุนในประเทศต่างๆ ให้มากขึ้นด้วย

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Tel : 063-9876593