ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวส่งออกอันดับ 2 ของโลก (รองจากอินเดีย) กำลังได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้ง และฝนตกน้อยลง ซึ่งทำให้เกษตรไทยอาจจะปลูกข้าวได้แค่ 1 รอบในปีนี้

เอลนีโญเป็นรูปแบบสภาพอากาศที่เกิดขึ้นตลอดมหาแปซิฟิกเขตร้อนโดยเฉลี่ยทุก 5 ปี ซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศเลวร้าย เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ซึ่งปีนี้ผลกระทบของเอลนีโญนั้นแพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้อากาศร้อนจัด ซึ่งกระทบต่อผลผลิตการเกษตรที่ต้องใช้น้ำหลายอย่างที่ไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งข้าว โกโก้ น้ำตาล และน้ำมันปาล์ม

โดยปกติแล้วฤดูฝนในไทยจะเริ่มในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพ.ค. แต่ในปีนี้จะเริ่มล่าช้าไปเป็นเดือนมิ.ย.ทำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนลดการปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรจากเขื่อนลง และส่งผลต่อการเกษตรในไทยเป็นวงกว้าง

ผลกระทบนี้ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อราคาอาหารที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวให้มีราคาสูงขึ้น และทำให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยทั่วทั้งเอเชีย

Facebook : Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี

Youtube : ThreeSixO Academy # Browse your Opportunities

Line OA : @ThreeSixOAcademy

Twitter : 360AcademyTH

Tel : 063-9876593